Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu


Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę