Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu


Aktualności

Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Nabór wniosków na staż dla długotrwale bezrobotnych

Nabór wniosków na staż dla długotrwale bezrobotnych

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla długotrwale bezrobotnych

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla długotrwale bezrobotnych

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Newsletter Witryna

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
ul. Saperów 24

82-300 Elbląg

 e-mail:

olel@up.gov.pl

olel@praca.gov.pl

telefon: +48 55 237 67 00 
   faks: +48 55 237 67 99

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
Filia PUP w Pasłęku 
Plac Świętego Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

 e-mail:

paslek@elblag.praca.gov.pl

telefon: +48 55 249 96 00
   faks: +48 55 249 96 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę