Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu


Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę