Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Oferta Pracy w wojsku

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o projekcie pt. ,,Odpowiedni kierunek ”realizowanym przez Stowarzysz

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2020

SmartSAB

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę